Laserfiche WebLink
W,4AINZIO 1.120171 /V <br />142- A150IN CoV*77Y, 1/IAINZ-=.soT4 <br />oDerofes jar/ /li%haf�er/f ZG,4A �C—L D 1�O1�1/�llG <br />QOA <br />QAq�o�I �1058 M <br />g8. a9.o,t5� <br />'ytl�6•o� <br />QA. B <br />OaWNIwG <br />_ 5r,�c-crti <br />2 <br />56 <br />N <br />0 <br />2 <br />56 <br />5�f6%heo{vo�eir�r�re�r//ofB- <br />The r oin�y fo��f wasaPprovedar/�acceP/eddyfhe 1/y1ye�6ovr/n/ <br />he%f/hr5� dayo�' ��-�• � /�D. /x.55, <br />8 <br />E <br />, <br />0 <br />N <br />�- Oaio/ 32?9 %{vii/i, measurtdarrip�ii an��s <br />{%off Soufti /ee of6ov/LofB <br />The ore oir/�¢fo/afwas aP,oroveo' and <br />acceo/�6y/�he ��ar///i� Lor/�rr/i>sio� <br />o��i/'e�/fie o�fdr/o? ��f�e5o�a <br />M of 7/- far eel heli///� i <br />dayo C�� , A.D. /e5 <br />/Z A1N/f✓6COMM/.45/ONOFU/LL YZF OFED/N/4 IWINN, <br />�rlovv a//iylerl6)i he�e�re5ef�/s /haf Irl/r�rer �ornoar�i; a ,�i�rre5o CorPorafor, Owners af�o%orooriefors o�f/�� /Y oeeSCri�ed <br />sifaa/eo'i� /he Sra1e o��i�r/e5oia arfdfhe `oaf�iyo�/�f���pir, fo`vi� — Tha/,oar/of'��>erri��r�f,�of8 .yec�or� 28 Ti��sh�//7 /yrfh, ,��r�e <br />2/�1/e5f h/e//r/eoir/ Lo��fy, �i�r/eyo�� de.�cri6eo'a5 ro'//ops Cor���r/cif��afaooi�//oca�dor�a/rye dra�vf�6efw�e��/i��'%r-w� dycrf6eo%oif�fs <br />Dor:/f of/e /ca%dorsa/if�e,D/ara//e/yvifhaf�do%5/af�>12r2/.9�efL=a�1o��G���s/;�ri� o/Said �ovar�r��f�/Lo>l��hichooirryi5 fy/a�f,Soo/h 2s9.� <br />reB>l >rorrr /he irffer5ecllor/ of �he eEr//er/ire o�f���r�irfe �a�ar/o�.5afd/ire; a�rdooiaffwo /o�afeofor� fhe �a/h/r�eo�aid/o'verrff�orr/,�a�82��8 <br />�eef�asio��/�e✓coU�h�vas/eorf�sro�aio'lo'var����r���o�B aio%oiwfot b ii�r�r berm �'2z9 few /f���sar�o'a�ri /��a /s Allwloe <br />boa/h /ripe oo'zover�f�2i���o�d �rrcef�orfhry�5r Saravv� /rv� 25feef,' f�er�ce L-�as�er/ ario/a rrhf a� /s ad��af�e� <br />off'90fee�' fheriee �o4111 � 2r o'ra///wi/h 5aio'Oraw� � 5 e'e ' fe�e� 11/ey/er/y��>�afr!��/��a�y'/ ><000rr�fr� 2 /i��ri A/so <br />p <br />2// i�ar oar�o <br />law 2, Towf�yhp /i7r1/rfh to e 2/ !!%5/` �e5cri6eo/a5 ; o//ow5; if�r�if a//Le oai/�we5f corner <br />/" L70t/err/f�%er/�L O/B, <br />of verf�f�er�/L% /of� /hal�5>l/fi>e ofcaro/Gowrf�f�ier��Lof6ads>la�ee o�925'e�/o ��� cer�for�i�e a���eL-�r/ <br />prairie 4�ri/iea5�er/y ao�sa/�Cer/fir/rie o�saiorroao'2��e/fo a/rrs,oara//e/yvrfhar/o'�s�a�f zz/d/ee��sfD�' <br />o5afofGowrf�wer�><LolB; fhe�ee 5oo>lh a/o�f� '�6o�e f�e�fof�eof/rf�� 25��e>l f/�a�coif�a yoU�/�eayfer/y �irecof� <br />"Z,ef fo ///je ��oU/l� /ire o�saior�vo'�err/rrre/�r<Lo /4d' /z l/o Aeooir��o�6riir� <br />/lad2rrer 'ompan� ; a/l%iiir�eyo�� �'orooraor� ovvr�er� a�dforoorie%rs ar/o'�i5f a/Ba�F o,i��eaoD/s a <br />CorBoraor7, O,r�a;�ized�/f�r/er %he Lawo oThe �1r/ied�afes, /1rlorfee, o�>l/i�'/�wir/ describeo//aar/o/�ovvr —7 o�ver�- <br />rrrer�f Loft 5�car/ 2� Towr/5//i //7Nor//r Vii/ 2/�sf o/�f�e 5��irici©a//li/erior'�/� ore,5crf6e�as�o'/�vvs: Ciyr/�er/cii� a�� ooir/f <br />/ca/eorof�a/rri� Drawl/ 6el01ee,4•1/for/e/cafofor/a;��ePara//�wi//i�s/doiy��r/// 22/.8 e�/�asfo><�%e <br />Gt/es��ae o�5aiorlUoverrlr����Lo�6; ��i� oir�fis d5//a/�//.SoU�h 259�;�ef�ofy/f/e//��rsec/io� o��o �/�>l�r�ii�e o/��/� <br />Drake �oao'a�/o/5a/o'�i��,' ar/o�o/r��/w0 focaf�o'O/�fh� �OUfh/rf�e0�5a/�'��er/�r�e/��LofB 2��B efwas/o /rh��o�fh�v�s� <br />carr/erotsaiof�ro'verr/r/���i�ofB, saro',00f�fo�6 fi�r/i 6e� 3229�e �easUrec/a/r //>`a�yes /orwA/ .Soml,11/r/e o�sar� <br />Go�err��es//Lo/B' //�er/ce /Ynr//roves/er/y a/of�rf'saio'o/rawr/ /rre 3OD >e'el kewe Gayler/y arida/rr¢h/ar�/e5 ads/orrice o�9o�e��" /hence <br />5o�/der/y a//doara/ <br />/e/wf!/ /saio'oravv/� /r/e 3a�,.Aef' fher/ce ll�si/ a//o'a/ter/ !�/af7 /5 /o fhe oDr�fo�6irir�i/� . ���v� caase� <br />> <br />o ur e 2dar/�/ /a/o'as �NN�Q �oo/ronf ar�d o //ere6dor/a/ `/�f��ca>le /ofhe 7,/fc oroab/rte ase >lorever <br />fhe 5ar�e f 6e s v y ,o <br />fhe load a5 s/�ovvr� of� /he a/�/�e�eo'p��/� 9/50 ��6Jecdfo l/f/� L-afs as shover/ o/� /he ;' �rUse IV <br />-75 <br />oro>l�erov6/rte of/ass, �'rrf�s/a//fior� af�d�airrfr�a�ce ©��i/�e5/f�5����of/r�ar/o'over 5afo%aser�er�><5 /05er/re a�ace��or"O�/ye/'' <br />prefer/yes /�>`%,e lrici/�i y. /r� wifi/e5� <br />We *11e <br />/�ereaf�/o yefoarhar/o's ar/�fyea/5 fhis� day off' 4 c roZ�,�A Q/955, /, WANNEQ Ce2MPANS' <br />ifs Preyidf-11 <br />lh; .5ecre/ary <br />-o d GO <br />;� %YieST ATiOf✓d1jL An/K aF /NNEAO L/5 <br />J�fafe of /y//rlr/e5o/a <br />C'�rI/y��r/rleoir/�'SOr� fhis qday o�' 9D. /955 be�ref�/e allo,gly Dab/rc n�ilhir/ ar�dir said `Daft/y oeryor/a//y apoearof`1!F!>Yar�rrer arrof �C <br />lyarfr/er; /or�ePerso�a//y,��ovvr/ v�ho heir/ dyne each da/ysvvorr�, dr/'yaylha/�fheyare re5,oecfiire/y �eyi�i�f a/�dsecref�ry o��f/r/er C'o�paf�y, <br />f/ie corpora oa rrar/ediirf/ief're�oirr ifs rv�er/f/ha//fie sea1a5 eoffo 5a�o/ii�ylraf�/er/f /s/heCorParafesea/o�saro'corPora�of f/'af5arofirrs/ra�arf/ <br />was si rreda�d5ea/eofi�6eha/fofsard�orooraor/6yaU�ori� o Boar�/o�Dieefors artvfheyac�f�ow/�eor�aio'iirsfra�eir/ fhe>lr'ee acfa//o'o�eo� <br />o/Saro'corPora�ofr <br />Nofary P /rc, f/ef�rreoif/ �'oarrfy, /1�r/r/e5o% <br />/lly�o�ir/isyio� troire6 <br />Cova�yof��r�eoir��550� fhr.� •��;�dayo� "<=J. �l.D, /9.5s 6e�ref�� a/Yofary,o'�6/rte r�vifhrriario'�'rsa�o'�o'a�fyo2�o�a//y' apoeared �9. FYI, .�///ress arra' <br />far/Trf�ro5e, ><o frre oeryofra//y �ao�vr/ w/�o beiri 6ys�e each da/ysvr�orri oiDrsayfhaffheyare respec/ive/y/�ssis�a�f l%e- �e5idr//arra' 9ss�s/arrf�5hier <br />o�yr5//l/a>lofra/Barr�of'/1��f�eapo/5, /he coroora>iofrf�a�ed/ri foie r i frfs/ra�ref�r; fhaif/ie Sea/a eoffo saio'ii�s/rar�ef�><is A co�29ra/e <br />sea/0fsaio%r�ora>iori f/iafffiei/�51raf�ef�fwas s�eo/arrdsea/eo'ir7 6ehaofsai/�rooraor/ hyaa/ooriiya1116oaro'o��recfors arro'fheyac� <br />row/e�eo'sardii/5/torr/ref�ffo6ef/ie�eacfafrddedo�.saira'coroora�o� 'r�-� � ��' `- z <br />N/ar DUbic, f/er/rrepir/�ar?f� yr/r/esol� <br />tilt' o�rr/i5yior��,oire� ' Q Ms,�:�,. <br />/doherehycerf/ha�/hav2yarveyedaf�o'o��fledfheorooer/ydescri6earor//hisp��fas �r�rrer Iof�; /ha/fhis o/afi5acorrecfreoreser�faor/ <br />oi5aidyarvey,/kala//dy%f�ces'are correc//yyho�v�orrfheo/aa/i�/�'e/ar�of�cif�a/ oya/�''r�pr�ioafrce o�'�1are yarveys <br />have been correc//P��eedirr/�eroUrro/asshowof�fheP���' fha/fhe oa�io'e 6ourfdary fires arecorrecf/y desirafeo/ar�f�eo��' f/ia//L/Poo¢�aPhy <br />oyfhe exf�diyeorrecf/y yho�rr of� fhe o/a/arrdfhafifiere ererro we//afrd or ooh/roh�hway5 h Ae de5ii rra dofrf/ie o/orf o//ier f/ia`/ as tiho�rr fhereor� <br />�eyo afar a/r rr/eei� ' fhereo� Sfa%o�%1/r�i�e5oa 5arve{�ar �ir�e5o/a P�i�ra/��� 7226 ' <br />Eoi V11VW Cava/yo�nP�r/eP/r/ 5'ry%bove cert Ca/e 5�65Cr/1eOr2r/d5�orr� fo be%ref�� a�/art' �a6/ro fLiiS = " y ti <br />if /Irlayor Checked af�daoorol�edfhryflz o/ayo��c�o <br />� �``/l� Co�frr/i5.5ios� L',r'Prres l <br />yrf»eoirft�rr»Oy <br />0 <br />1�.. <br />00 <br />5�f6%heo{vo�eir�r�re�r//ofB- <br />The r oin�y fo��f wasaPprovedar/�acceP/eddyfhe 1/y1ye�6ovr/n/ <br />he%f/hr5� dayo�' ��-�• � /�D. /x.55, <br />8 <br />E <br />, <br />0 <br />N <br />�- Oaio/ 32?9 %{vii/i, measurtdarrip�ii an��s <br />{%off Soufti /ee of6ov/LofB <br />The ore oir/�¢fo/afwas aP,oroveo' and <br />acceo/�6y/�he ��ar///i� Lor/�rr/i>sio� <br />o��i/'e�/fie o�fdr/o? ��f�e5o�a <br />M of 7/- far eel heli///� i <br />dayo C�� , A.D. /e5 <br />/Z A1N/f✓6COMM/.45/ONOFU/LL YZF OFED/N/4 IWINN, <br />�rlovv a//iylerl6)i he�e�re5ef�/s /haf Irl/r�rer �ornoar�i; a ,�i�rre5o CorPorafor, Owners af�o%orooriefors o�f/�� /Y oeeSCri�ed <br />sifaa/eo'i� /he Sra1e o��i�r/e5oia arfdfhe `oaf�iyo�/�f���pir, fo`vi� — Tha/,oar/of'��>erri��r�f,�of8 .yec�or� 28 Ti��sh�//7 /yrfh, ,��r�e <br />2/�1/e5f h/e//r/eoir/ Lo��fy, �i�r/eyo�� de.�cri6eo'a5 ro'//ops Cor���r/cif��afaooi�//oca�dor�a/rye dra�vf�6efw�e��/i��'%r-w� dycrf6eo%oif�fs <br />Dor:/f of/e /ca%dorsa/if�e,D/ara//e/yvifhaf�do%5/af�>12r2/.9�efL=a�1o��G���s/;�ri� o/Said �ovar�r��f�/Lo>l��hichooirryi5 fy/a�f,Soo/h 2s9.� <br />reB>l >rorrr /he irffer5ecllor/ of �he eEr//er/ire o�f���r�irfe �a�ar/o�.5afd/ire; a�rdooiaffwo /o�afeofor� fhe �a/h/r�eo�aid/o'verrff�orr/,�a�82��8 <br />�eef�asio��/�e✓coU�h�vas/eorf�sro�aio'lo'var����r���o�B aio%oiwfot b ii�r�r berm �'2z9 few /f���sar�o'a�ri /��a /s Allwloe <br />boa/h /ripe oo'zover�f�2i���o�d �rrcef�orfhry�5r Saravv� /rv� 25feef,' f�er�ce L-�as�er/ ario/a rrhf a� /s ad��af�e� <br />off'90fee�' fheriee �o4111 � 2r o'ra///wi/h 5aio'Oraw� � 5 e'e ' fe�e� 11/ey/er/y��>�afr!��/��a�y'/ ><000rr�fr� 2 /i��ri A/so <br />p <br />2// i�ar oar�o <br />law 2, Towf�yhp /i7r1/rfh to e 2/ !!%5/` �e5cri6eo/a5 ; o//ow5; if�r�if a//Le oai/�we5f corner <br />/" L70t/err/f�%er/�L O/B, <br />of verf�f�er�/L% /of� /hal�5>l/fi>e ofcaro/Gowrf�f�ier��Lof6ads>la�ee o�925'e�/o ��� cer�for�i�e a���eL-�r/ <br />prairie 4�ri/iea5�er/y ao�sa/�Cer/fir/rie o�saiorroao'2��e/fo a/rrs,oara//e/yvrfhar/o'�s�a�f zz/d/ee��sfD�' <br />o5afofGowrf�wer�><LolB; fhe�ee 5oo>lh a/o�f� '�6o�e f�e�fof�eof/rf�� 25��e>l f/�a�coif�a yoU�/�eayfer/y �irecof� <br />"Z,ef fo ///je ��oU/l� /ire o�saior�vo'�err/rrre/�r<Lo /4d' /z l/o Aeooir��o�6riir� <br />/lad2rrer 'ompan� ; a/l%iiir�eyo�� �'orooraor� ovvr�er� a�dforoorie%rs ar/o'�i5f a/Ba�F o,i��eaoD/s a <br />CorBoraor7, O,r�a;�ized�/f�r/er %he Lawo oThe �1r/ied�afes, /1rlorfee, o�>l/i�'/�wir/ describeo//aar/o/�ovvr —7 o�ver�- <br />rrrer�f Loft 5�car/ 2� Towr/5//i //7Nor//r Vii/ 2/�sf o/�f�e 5��irici©a//li/erior'�/� ore,5crf6e�as�o'/�vvs: Ciyr/�er/cii� a�� ooir/f <br />/ca/eorof�a/rri� Drawl/ 6el01ee,4•1/for/e/cafofor/a;��ePara//�wi//i�s/doiy��r/// 22/.8 e�/�asfo><�%e <br />Gt/es��ae o�5aiorlUoverrlr����Lo�6; ��i� oir�fis d5//a/�//.SoU�h 259�;�ef�ofy/f/e//��rsec/io� o��o �/�>l�r�ii�e o/��/� <br />Drake �oao'a�/o/5a/o'�i��,' ar/o�o/r��/w0 focaf�o'O/�fh� �OUfh/rf�e0�5a/�'��er/�r�e/��LofB 2��B efwas/o /rh��o�fh�v�s� <br />carr/erotsaiof�ro'verr/r/���i�ofB, saro',00f�fo�6 fi�r/i 6e� 3229�e �easUrec/a/r //>`a�yes /orwA/ .Soml,11/r/e o�sar� <br />Go�err��es//Lo/B' //�er/ce /Ynr//roves/er/y a/of�rf'saio'o/rawr/ /rre 3OD >e'el kewe Gayler/y arida/rr¢h/ar�/e5 ads/orrice o�9o�e��" /hence <br />5o�/der/y a//doara/ <br />/e/wf!/ /saio'oravv/� /r/e 3a�,.Aef' fher/ce ll�si/ a//o'a/ter/ !�/af7 /5 /o fhe oDr�fo�6irir�i/� . ���v� caase� <br />> <br />o ur e 2dar/�/ /a/o'as �NN�Q �oo/ronf ar�d o //ere6dor/a/ `/�f��ca>le /ofhe 7,/fc oroab/rte ase >lorever <br />fhe 5ar�e f 6e s v y ,o <br />fhe load a5 s/�ovvr� of� /he a/�/�e�eo'p��/� 9/50 ��6Jecdfo l/f/� L-afs as shover/ o/� /he ;' �rUse IV <br />-75 <br />oro>l�erov6/rte of/ass, �'rrf�s/a//fior� af�d�airrfr�a�ce ©��i/�e5/f�5����of/r�ar/o'over 5afo%aser�er�><5 /05er/re a�ace��or"O�/ye/'' <br />prefer/yes /�>`%,e lrici/�i y. /r� wifi/e5� <br />We *11e <br />/�ereaf�/o yefoarhar/o's ar/�fyea/5 fhis� day off' 4 c roZ�,�A Q/955, /, WANNEQ Ce2MPANS' <br />ifs Preyidf-11 <br />lh; .5ecre/ary <br />-o d GO <br />;� %YieST ATiOf✓d1jL An/K aF /NNEAO L/5 <br />J�fafe of /y//rlr/e5o/a <br />C'�rI/y��r/rleoir/�'SOr� fhis qday o�' 9D. /955 be�ref�/e allo,gly Dab/rc n�ilhir/ ar�dir said `Daft/y oeryor/a//y apoearof`1!F!>Yar�rrer arrof �C <br />lyarfr/er; /or�ePerso�a//y,��ovvr/ v�ho heir/ dyne each da/ysvvorr�, dr/'yaylha/�fheyare re5,oecfiire/y �eyi�i�f a/�dsecref�ry o��f/r/er C'o�paf�y, <br />f/ie corpora oa rrar/ediirf/ief're�oirr ifs rv�er/f/ha//fie sea1a5 eoffo 5a�o/ii�ylraf�/er/f /s/heCorParafesea/o�saro'corPora�of f/'af5arofirrs/ra�arf/ <br />was si rreda�d5ea/eofi�6eha/fofsard�orooraor/6yaU�ori� o Boar�/o�Dieefors artvfheyac�f�ow/�eor�aio'iirsfra�eir/ fhe>lr'ee acfa//o'o�eo� <br />o/Saro'corPora�ofr <br />Nofary P /rc, f/ef�rreoif/ �'oarrfy, /1�r/r/e5o% <br />/lly�o�ir/isyio� troire6 <br />Cova�yof��r�eoir��550� fhr.� •��;�dayo� "<=J. �l.D, /9.5s 6e�ref�� a/Yofary,o'�6/rte r�vifhrriario'�'rsa�o'�o'a�fyo2�o�a//y' apoeared �9. FYI, .�///ress arra' <br />far/Trf�ro5e, ><o frre oeryofra//y �ao�vr/ w/�o beiri 6ys�e each da/ysvr�orri oiDrsayfhaffheyare respec/ive/y/�ssis�a�f l%e- �e5idr//arra' 9ss�s/arrf�5hier <br />o�yr5//l/a>lofra/Barr�of'/1��f�eapo/5, /he coroora>iofrf�a�ed/ri foie r i frfs/ra�ref�r; fhaif/ie Sea/a eoffo saio'ii�s/rar�ef�><is A co�29ra/e <br />sea/0fsaio%r�ora>iori f/iafffiei/�51raf�ef�fwas s�eo/arrdsea/eo'ir7 6ehaofsai/�rooraor/ hyaa/ooriiya1116oaro'o��recfors arro'fheyac� <br />row/e�eo'sardii/5/torr/ref�ffo6ef/ie�eacfafrddedo�.saira'coroora�o� 'r�-� � ��' `- z <br />N/ar DUbic, f/er/rrepir/�ar?f� yr/r/esol� <br />tilt' o�rr/i5yior��,oire� ' Q Ms,�:�,. <br />/doherehycerf/ha�/hav2yarveyedaf�o'o��fledfheorooer/ydescri6earor//hisp��fas �r�rrer Iof�; /ha/fhis o/afi5acorrecfreoreser�faor/ <br />oi5aidyarvey,/kala//dy%f�ces'are correc//yyho�v�orrfheo/aa/i�/�'e/ar�of�cif�a/ oya/�''r�pr�ioafrce o�'�1are yarveys <br />have been correc//P��eedirr/�eroUrro/asshowof�fheP���' fha/fhe oa�io'e 6ourfdary fires arecorrecf/y desirafeo/ar�f�eo��' f/ia//L/Poo¢�aPhy <br />oyfhe exf�diyeorrecf/y yho�rr of� fhe o/a/arrdfhafifiere ererro we//afrd or ooh/roh�hway5 h Ae de5ii rra dofrf/ie o/orf o//ier f/ia`/ as tiho�rr fhereor� <br />�eyo afar a/r rr/eei� ' fhereo� Sfa%o�%1/r�i�e5oa 5arve{�ar �ir�e5o/a P�i�ra/��� 7226 ' <br />Eoi V11VW Cava/yo�nP�r/eP/r/ 5'ry%bove cert Ca/e 5�65Cr/1eOr2r/d5�orr� fo be%ref�� a�/art' �a6/ro fLiiS = " y ti <br />if /Irlayor Checked af�daoorol�edfhryflz o/ayo��c�o <br />� �``/l� Co�frr/i5.5ios� L',r'Prres l <br />yrf»eoirft�rr»Oy <br />